UshTak Ushtak

آیین نامه رای گیری اوشتک

تاریخ تنظیم و آخرین به روز رسانی سند: ۲۸ آبان ۱۴۰۰

 • ​۱- در هر جا که نیاز به تصمیمات دسته‌جمعی باشد، از رای‌گیری استفاده می‌شود.
 • ۲- پیشنهاد رای‌گیری از طرف اعضا و یا مسئول صندوق ارائه می‌شود. (فرمت پیشنهاد)
 • ۳- مسئول صندوق حداکثر ۵ بار در سال می‌تواند از امکان ارائه پیشنهاد رای‌گیری استفاده کند که برای برگزاری رای‌گیری نیاز به همراهی و تایید پیشنهاد از طرف حداقل یک درصد از کل اعضا هست.
 • ۴- پیشنهاد رای‌گیری از طرف اعضا باید حداقل به تایید یک سوم کل اعضا برسد، تا امکان رسیدن به مرحله برگزاری رای‌گیری را پیدا کند.
 • ۵- پیشنهاد به صورت گزاره‌های انتخابی بین بیش از یک مورد است. (فرمت پیشنهاد)
 • ۶- هر عضو امتیاز ویژه رای دارد که در هر جلسه سالیانه از طریق فرمول زیر محاسبه، به‌روز و منتشر می‌شود.
  • حق عضویت یک امتیاز
  • پرداخت آبونمان به صورت مداوم سالیانه ۱۲ امتیاز در پایان سال مالی.
  • عدد صحیح یک درصد مقدار اوشتک در کیف پول که هر شش ماه یک بار محاسبه می‌شود و به امتیازات اضافه می‌شود.
 • ۷- هر عضو در هر رای‌گیری می‌تواند به گزینه‌های متفاوت امتیاز متفاوت و دلخواه خود را تا سقف (حداکثر) امتیازات ویژه رای‌گیری که دارد بدهد.
 • ۸- مجموع امتیازاتی که عضو در رای‌گیری به گزینه‌های دلخواه خود می‌دهند از کل امتیازات رای‌گیری آن عضو کسر می‌شود.
 • ۹- گزینه‌ای که بیشترین امتیاز را در بین گزینه‌های دیگر بیاورد به عنوان گزینه انتخابی قابل اجرا است.
 • ۱۰- در صورت برابر شدن امتیاز دو یا چند گزینه با همدیگر، رای‌گیری فقط بین گزینه‌های برابرشده ادامه پیدا می‌کند.
 • ۱۱- در صورتی که مجموع امتیاز همه گزینه‌ها برابر با صفر باشد، رای‌گیری بدون نتیجه اعلام می‌شود و اتمام می‌گیرد.
 • ۱۲- زمان لازم برای شرکت در رای‌گیری هفت روز تمام از شروع رای گیری در هر مرحله است که از طریق ایمیل به اطلاع اعضا می‌رسد.