UshTak Ushtak

توکن اوشتک چیست؟

توکن اوشتک بر روی شبکه تومو (Tomo) راه‌اندازی شده است.
آدرس قرارداد توکن اوشتک را در اینجا پیدا کنید:

https://tomoscan.io/address/0x97dA62215aC3712aA925AF35e54FAfDa7828747e

در حال حاضر تعداد ۱ میلیون اوشتک در شبکه قرار گرفته است که در صورت نیاز امکان اضافه کردن تعداد بیشتر نیز وجود دارد.
برای انتقال هر اوشتک مبلغ یک اوشتک بابت هزینه انتقال پرداخت می‌شود.

صفحه توکن اوشتک در شبکه:

https://tomoscan.io/token/0x97dA62215aC3712aA925AF35e54FAfDa7828747e

راهنمای استفاده از توکن اوشتک